Førstehjælpskurser, godkendt af Dansk FørstehjælpsRåd

Velkommen til Foreningen Survival Team´s førstehjælpskurser

Det er aldrig for sent at lære førstehjælp. Alene i Danmark er der mere end 1 million skadestuebesøg om året og der sker ca. 3.500 hjertestop om året uden for hospitalerne. Det er næsten 10 hjertestop om dagen i gennemsnit !
Undersøgelser viser, at for hvert minut der går inden der ydes førstehjælp, falder overlevelseschancen med 10 %.

Så lær FØRSTEHJÆLP inden du pludselig får brug for det !

Vi tilbyder alle former for førstehjælpskurser til private, firmaer, foreninger, organisationer, skoler, institutioner, store og små grupper m.v.
Vi underviser efter Dansk Førstehjælps Råds gældende foreskrifter, og udsteder godkendte kursusbeviser.
Kurserne er både dagskurser, aftenkurser og week-end kurser.

Vi kan bestilles til at afholde kurser i hele landet, også med realateret / tilpasset indhold.

Vores kurser er meget praktisk orienterede der giver en god afveksling i undervisningen. Alle kommer fysisk til at afprøve rigtig meget af indholdet.  

 Vælg et kursus i menuen til venstre og læs en nærmere beskrivelse af indholdet i hvert kursus.

 Vi tilbyder aktive foredrag i førstehjælp /  førstehjælp til børn i hele landet, klik her.

Drucken